Årsmøte 2015

Submitted by hortenuvk on Mon, 02/16/2015 - 18:28

Innkalling til Årsmøte i HUK: 27.02.2015 kl. 18:30

 Sted.: Hos Anette

                                                  

Innkomne forslag må være styret i hende senest 13.02.2015

 

Ved betalt kontingent for 2015 har du stemmerett på årsmøte.

 

Agenda.:

 

  1. Årsberetninger.
  2. Regnskap
  3. Innkommende forslag
  4. Klubbens budsjett for 2014
  5. Valg

Last ned Innkalling og agenda...