Innmeldingsskjema

Submitted by hortenuvk on Thu, 07/01/2021 - 16:34

Vennligst ring medlemsansvarlig 959 00 734 (Roy) eller leder 96 62 62 97 (Alexey) om du har spørsmål ved utfylling av skjemaet. Det går også an å melde seg i klubben på telefon.

Medlemskontingent (utdrag fra årsmøtet 7.Februar 2014)

  • Hovedmedlem kr 500
  • Fridykker u/15 år kr 400
  • Husstandsmedlem kr 350
Adresse