Innkalling tl Årsmøte 2016

Submitted by hortenuvk on Wed, 01/13/2016 - 19:46

Innkalling til Årsmøte i HUK: 12.02.2016 kl. 18:30

 Sted.: Horten Motorbåt Lokaler @Fyllinga

                                                  

Innkomne forslag må være styret i hende senest 29.01.2016

 

Ved betalt kontingent for 2016 har du stemmerett på årsmøte.

 

Forslag til agenda:

 

  1. Årsberetninger.
  2. Regnskap
  3. Innkommende forslag
  4. Klubbens budsjett for 2014
  5. Valg