Innkalling til Årsmøte 2017

Submitted by hortenuvk on Thu, 02/02/2017 - 17:48

Innkalling til Årsmøte i HUK: 09.02.2017 kl. 19:00

 Sted.: Horten Motorbåt Lokaler @Fyllinga

                                                  

Ved betalt kontingent for 2017 har du stemmerett på årsmøte.

Årsmøte innkalling og agenda 2017.pdf