Årsmøte 2014

Submitted by hortenuvk on Mon, 12/30/2013 - 16:21

Innkalling til Årsmøte i HUK: 07.02.2014 kl. 18:30

 Sted.: Hos Anette

                                                 

Innkomne forslag må være styret i hende senest 24.01.2014

 

Ved betalt kontingent for 2014 har du stemmerett på årsmøte.

 

Agenda.:

 

Årsmøte 2013

Submitted by hortenuvk on Tue, 01/08/2013 - 20:10

Innkalling til Årsmøte i HUK: 08.02.2013 kl. 19:00

 Sted.: Horten Motorbåts Lokale i Fyllinga

                                                 

Innkomne forslag må være styret i hende senest 25.01.2013

 

Ved betalt kontingent for 2013 har du stemmerett på årsmøte.

 

Agenda.: